Trykprøvning

Energimærkning og trykprøvning af nybyggeri fra kr. 5.499,- inkl. moms, som pakkeløsning.

Til færdigmelding af dit nybyggeri, skal du inden indflytning sørge for, at huset bliver energimærket og trykprøvet. Vi tilbyder at udføre begge dele som en pakkeløsning.

Siden den 1. april 2006

er energikravene i bygningsreglementet og krav til lufttæthed blevet skærpet og stadigt flere kommuner stiller, i byggetilladelsen krav til dokumentation af lufttæthed.

 

Bygningsreglementet BR10/BR15/BR18 stiller krav til bygningens tæthed, det vil sige, at håndværkere, entreprenører samt byggeriets øvrige parter, skal sikre og tage ansvar for, at kravene til bygningens tæthed overholdes.

Tæthedskravet er defineret som luftskifte målt i liter

Tæthedskravet er defineret som luftskifte målt i liter, sat i relation til bygningens bruttoetageareal i m2, og må ikke overstige 1,0 l/sm2 ved en trykprøvning på 50 Pa for bygningsreglement 2015 og 2018. For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens overflade divideret med etagearealet er større end 3,0, kan krav om, at volumenstrømmen gennem utætheder ikke overstiger 0,3 l/s pr. m² klimaskærm benyttes som alternativ.

 

Ved en blower-door test sættes bygningen under tryk (både over- og undertryk ), og den luftmængde der undslipper bygningens klimakærm (væg, gulv og loft) måles, og der beregnes en værdi for bygningens tæthed. Der udarbejdes en rapport, der viser hvorvidt bygningsreglementets tæthedskrav er overholdt eller ej.

Vidste du at...

Var du ikke bekendt med overstående, så udfyld formularen, og jeg vil give dig et uforpligtende opkald.

Vil du høre mere?

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt.