Trykprøvning

Siden den 1. april 2006

er energikravene i bygningsreglementet og krav til lufttæthed blevet skærpet og stadigt flere kommuner stiller, i byggetilladelsen krav til dokumentation af lufttæthed.

 

Bygningsreglementet BR10/BR15/BR18 stiller krav til bygningens tæthed, det vil sige, at håndværkere, entreprenører samt byggeriets øvrige parter, skal sikre at bygningens tæthed overholdes.

Tæthedskravet er defineret som luftskifte målt i liter

Tæthedskravet er defineret som luftskifte målt i liter, sat i relation til bygningens bruttoetageareal i m2, og må ikke overstige 1,0 l/sm2 ved en trykprøvning på 50 Pa for
bygningsreglement 2015/energiklasse 2015, (for lavenergibygninger 2018 må luftskiftet ikke overstige 0,7 l/sm2 og for energiklasse 2020 ikke overstige 0,5 l/sm2), målt som et vægtet gennemsnit af over- og undertryksmåling.

 

Ved en blower-door test sættes bygningen under tryk (både over- og undertryk ), og den luftmængde der undslipper bygningens klimakærm (væg, gulv og loft) måles, og der beregnes en værdi for bygningens tæthed. Der udarbejdes en rapport, der viser hvorvidt bygningsreglementets tæthedskrav er overholdt eller ej.

Vidste du at...

Var du ikke bekendt med overstående, så udfyld formularen, så vil jeg give dig et uforpligtende opkald.

Vil du høre mere?

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt.