1 – 5 års gennemgang

I forbindelse med et byggeri vil det ofte i byggekontrakten

I forbindelse med et byggeri vil det ofte i byggekontrakten (AB 92/18 eller ABT 93/18) være aftalt, at byggeriet skal gennemgås for mangler henholdsvis 1 og 5 år efter, at det er blevet afleveret til bygherren. Dette kaldes også 1- og 5-års-gennemgang (eftersyn). Er byggekontrakten med udgangspunkt i AB forbruger, lægger kontrakten dog kun op til, at der afholdes et 1-års eftersyn.

Selve gennemgangen foregår i dit nybyggede hus, hvor vi samt entreprenørerne deltager. Under selve gennemgangen gennemgås byggeriet, og de fejl og mangler, som vi bliver enige om findes, noteres i eftersynsprotokollen. Protokollen skal efterfølgende underskrives af bygherre og entreprenør. Er der uenighed om, hvorvidt en mangel er en mangel, bør det fremgå af eftersynsprotokollen.

Som privat bygherre har du 10 års reklamationsret

Som privat bygherre har du 10 års reklamationsret overfor entreprenøren, men du er omvendt også forpligtet til at udvise rettidig omhu og reklamere skaderne umiddelbart efter, at du får kendskab til dem.

 

Selvom du ikke har haft os tilknyttet i forbindelse med byggeriets opførelse og afleveringsforretning, kan du med fordel tage os med ved 1 og 5 års eftersynene. Vi skal inden gennemgangen have set tegninger og andet projektmateriale samt aftalegrundlaget med entreprenøren.

 

Deltagelse ved eftersynene koster typisk 3.000,00 kr. inkl. Moms.

Vil du høre mere?

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt.