Tilstandsrapport

Tilstandsrapport, el-rapport og energimærke fra kr. 7.250,- inkl. moms.

Bliv hurtigt klar til et godt hussalg. Hos os får du alle tre rapporter i én pakke (inkl. førsyns-rapport). Hvis du ønsker det, modtager du også gratis og uforpligtende tilbud på ejerskifteforsikring, som du kan forelægge køber.

Tilstandsrapporten:

Ved salg af din bolig har du et 10-årigt sælgeransvar, hvor du som sælger hæfter for skjulte fejl og mangler ved ejendommen. 

Med en tilstandsrapport og el-rapport, der indeholder en skriftlig vurdering af alle synlige skader ved huset, samt tilbud om ejerskifteforsikring, der sikrer køber mod skjulte fejl og mangler ved huset, bliver du fritaget for dette sælgeransvar. Forholdet er reguleret i “lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom” LBK nr 1123.

Tilstandsrapporten er en del af “Huseftersynsordningen”

Hvilket du kan læse mere om på boligejer.dk. Som bygningssagkyndige er vi beskikket af sikkerhedsstyrelsen og er uafhængige, også af forsikringsselskaber. Under en gennemgang af din ejendom vurderer den bygningssagkyndige hver enkelt bygningsdel og ser efter eventuelle skader. Hver skade får en karakter, som viser, hvilken betydning skaden har.

Det er en fordel for dig, at indgå en pakkeprisaftale med os om obligatoriske rapporter (tilstandsrapport, el-rapport og energimærke), så du kan spare tid og penge.

Prisen på tilstandsrapporten afhænger af størrelse og alder af din bolig Se priserne her

Som noget nyt tilbyder boligsagkyndig.nu gratis førsyns-rapport.

Vidste du at...

er kritiske skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på kort sigt. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andrebygningsdele.

er alvorlige skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt. Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele.

er Mindre alvorlige skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

er mulige skader. Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges nærmere for at afklare,

om det er en skade. Det kan være en kritisk eller en alvorlig skade. Derfor bør du afklare den mulige skades omfang og konsekvenser. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

Var du ikke bekendt med overstående, så udfyld formularen, så vil jeg give dig et uforpligtende opkald.

Vil du høre mere?

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt.