Ejerskifteskade

Du flytter ind i dit nye hus

Du flytter ind i dit nye hus, og efter indflytning, evt. i forbindelse med renovering, finder du ud af, at huset – i byggeteknisk forstand – ikke helt er som du forestillede dig, eller som tilstandsrapporten stillede dig i udsigt. Du finder skader, og det er nu, du har brug for din ejerskifteforsikring!

 

I forbindelse med vores mangeårige erfaringer med taksering af ejerskifteforsikringsskader, har det ofte givet anledning til undren, at husejer/forsikringstager ikke er repræsenteret ved en uvildig byggeteknisk rådgiver. Særligt set i lyset af, at mange ejerskifteforsikringsselskaber ”i rimeligt omfang” og ”efter forudgående aftale”, dækker udgiften hertil. For selvom ejerskifteforsikringsselskabet skulle være “dit” selskab, bliver de aldrig dine rådgivere, og du kan ikke være sikker på objektivitet i forbindelse med takseringen.

Vi hjælper dig med at udrede og værdisætte fejl

Vi hjælper dig med at udrede og værdisætte fejl og skader på dit hus og vurderer samtidig, om der er tale om dækningsberettigede forhold i relation til din ejerskifteforsikring. I nogle tilfælde vil der måske være tale om at skaderne falder under ”bagatelgrænsen” eller ikke overstiger din selvrisiko, og der vil således ikke kunne rejses krav overfor dit forsikringsselskab. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at ”slaget er tabt”, for også bygningssagkyndig, der har udarbejdet din tilstandsrapport, har et erstatningsansvar for synlige fejl og mangler, som var til stede på besigtigelsestidspunktet. Overfor den bygningssagkyndige er krav om erstatning ikke omfattet af en bagatelgrænse eller selvrisiko.

 

Yderligere kan en skade, som er undtaget i forsikringsbetingelserne, alligevel være dækket, hvis den f.eks. er opstået som en følgeskade af et dækningsberettiget forhold.
Ovennævnte ydelse koster typisk kr. 5.000,00 inkl. moms, men husk at mange ejerskifteforsikringsselskaber dækker denne udgift, såfremt der forudgående træffes aftale herom, og der er tale om dækningsberettigede skader.

Vil du høre mere?

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt.