Godkendelser

Certificering

Vi er certificeret af byggeriets kvalitetskontrol, og certificeringen omfatter den overvejende del af de udførte ydelser. Certificeringen sikrer og godtgør over kunden, myndigheder og andre interessenter, at vi har opbygget og implementeret et kvalitetsstyringssystem, der efterlever kravene i DS/EN ISO 9001 med de præciseringer, der fremgår af Energistyrelsens krav til virksomheder, der udfører energimærkning. Yderligere sikrer certificeringen, at vi fastholder en proces, hvor kvaliteten af de udførte ydelser sættes i fokus.

Beskikkelser

Vi er i besiddelse af følgende beskikkelser:

  • Domstolsstyrelsens beskikkelse som sagkyndig i småsagsprocesser, i henhold til retsplejelovens § 404 stk. 3, og er således på styrelsens sagkyndigliste (link)
  • Energistyrelsens beskikkelse som energikonsulent
  • Trafik- og byggestyrelsens beskikkelse som bygningssagkyndig.

Vil du høre mere?

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt.