Skimmelsvamp/fugt

Skimmelsvamp- og fugtundersøgelse

Skimmelsvampe og sporer herfra er naturligt forekommende alle steder og omgiver os både i naturen og i bygninger.

 

Bygningsmæssigt angreb af skimmelsvampe opstår, når organiske materialer (f.eks. gipsplader, trækonstruktioner og tapeter) opfugtes i en længere periode, hvorfor en undersøgelse for skimmelsvamp også altid ledsages af en fugtundersøgelse.

Da skimmelsvampeangreb kan medføre alvorlige indeklimamæssige problemer

Da skimmelsvampeangreb kan medføre alvorlige indeklimamæssige problemer, samtidig med at de fører til skade på bygningskonstruktionerne, skal angreb som udgangspunkt undgås.

 

Alt efter arten af svamp, temperatur og materialets naturlige evne til at optage vand/fugt, påbegynder skimmelsvampevækst ved en relativ luftfugtighed på 75 % svarende til ca. 16 % træfugt. Bygningens og indeklimaets indhold af svamp kan således inddeles i to kategorier:

  • De typisk og naturligt forekommende skimmelsvampearter, der hovedsageligt stammer fra udeluften. Disse er oftest uden betydning for indeklimaet og bygningskonstruktioner.
  • De atypiske og uhensigtsmæssige skimmelsvampearter, der ofte ses i forbindelse med fugt- og vandskader. Disse kan have betydning for indeklimaet og bygningskonstruktioner.

 

Skimmelsvampeangreb skyldes oftest én eller flere af følgende årsager i kombination:

  • Konstruktionsmæssige fejl eller uhensigtsmæssigt udførte konstruktioner – f.eks. kuldebroer, utilstrækkelig fugtspærring i gulv og/eller væg samt deciderede utætheder omkring tag og inddækninger.
  • Uhensigtsmæssig brug af bygningen – f.eks. manglende/utilstrækkelig udluftning/opvarmning, tørring af tøj indendørs m.v.
  • Egentlige vandskader eller andre pludseligt opståede opfugtninger – f.eks. lækage på vandførende rør.

Man skal være opmærksom på

Man skal være opmærksom på, at skimmelsvamp ikke behøver at være synlig for at kunne have en skadelig virkning på indeklimaet. En god indikator vil oftest være en disponeret beboers fornemmelse af ubehag ved ophold i huset. Vores undersøgelse af skimmelsvamp ledsages derfor ofte af en test (dyrkningsprøve), der kan afdække, om der er skadelige niveauer af skimmelsvamp i indeklimaet. Af hensyn til korrekt udbedring, sanering og fremtidig skadeforebyggelse er det afgørende, at årsag og omfang afdækkes grundigt.

Prisen for en undersøgelse af huset for fugt- og skimmelsvamp ligger på kr 3.750,00 inkl. moms (for hus op til 200 m2). Mycometertest, dyrkningstest eller termografirapport er ikke indeholdt i prisen.

Vil du høre mere?

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt.