Syn og skøn

Syn og Skøn byggeri

Parterne i en byggesag (bygherre, bygherrerådgiver og entreprenør) bør i kontrakten have valgt at gøre brug af en eller flere af de fire standardkontrakter AB18, ABT18, ABR18 eller AB Forbruger, hvorved tvister skal søges løst i Voldgiftsnævnets regi.


Men ofte er nævnet en dyr og tidskrævende instans at gøre brug af, hvis f.eks vejrfølsomme bygningskonstruktioner (som f.eks tag) ikke bliver færdiggjort som følge af tvistigheder og strid.

 

Vi tilbyder derfor muligheden for et privat syn & skøn med mægling (mediation), hvor der – af hensyn til det fortsatte samarbejde omkring byggeriet – sættes fokus på at alle parters perspektiv og interesse søges bevaret bedst muligt. Skal dette syn og skøn med mediation give mening, er det derfor tilrådeligt, at man lægger kompetancen for en afgørelse over til os, og at alle parter tiltræder afgørelsen.

 

Vores forudsætninger og kvalifikationer herfor er bl.a. en beskikkelse som sagkyndig i småsagsprocesser, i henhold til restsplejelovens § 404 stk. 3

Vidste du at...

Var du ikke bekendt med overstående, så udfyld formularen, så vil jeg give dig et uforpligtende opkald.

Vil du høre mere?

Udfyld formularen og vi kontakter dig hurtigst muligt.